CDN là gì? Mô hình hoạt động? Và các lợi ích khi sử dụng.

CDN là gì? Mô hình hoạt động? Và các lợi ích khi sử dụng.

CDN – Content delivery Network là mạng lưới gồm nhiều Server được triển khai tại nhiều Data center khác nhau. Mục tiêu của CDN là phục vụ User với tính sẵn sàng và ổn định cao. Ngày nay, CDN được...
read more