CDN là gì? Mô hình hoạt động? Và các lợi ích khi sử dụng.

CDN là gì? Mô hình hoạt động? Và các lợi ích khi sử dụng.

CDN – Content delivery Network là mạng lưới gồm nhiều Server được triển khai tại nhiều Data center khác nhau. Mục tiêu của CDN là phục vụ User với tính sẵn sàng và ổn định cao. Ngày nay, CDN được...
read more
Công nghệ Cloud – Fog Computing và cuộc cách mạng Internet of Things

Công nghệ Cloud – Fog Computing và cuộc cách mạng Internet of Things

Internet of Thing (IoT) đang từng ngày thay đổi cách sống, phục vụ con người chúng ta ngày càng tốt và thuận tiện hơn. Nhưng cái gì thì cũng có cái giá của nó. Các thiết bị IoT đã và...
read more
Hệ thống Business Intelligence – BI trong doanh nghiệp

Hệ thống Business Intelligence – BI trong doanh nghiệp

SỰ CẦN THIẾT HỆ THỐNG BUSINESS INTELLIGENCE – BI TRONG DOANH NGHIỆP 150 triệu email, 20.8 triệu tin nhắn WhatsApp, 2.78 triệu lượt view Youtube, 2.4 triệu lượt tìm kiếm – những con số này không phải là số liệu...
read more